Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2018

Dato: 08.05.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.38.