Stortinget - Møte torsdag den 3. mai 2018

Dato: 03.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.31.