Stortinget - Møte tirsdag den 24. april 2018

Dato: 24.04.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.16.