Stortinget - Møte torsdag den 19. april 2018

Dato: 19.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.51.