Stortinget - Møte onsdag den 18. april 2018

Dato: 18.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.34.