Stortinget - Møte torsdag den 22. mars 2018

Dato: 22.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 10 [18:50:23]

Referat

  • 1. (314) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Kristin Ørmen Johnsen til leder

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (315) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om et offentlig og ideelt drevet barnevern (Dokument 8:161 S (2017–2018))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten vil benytte anledningen til å ønske alle som har sitt virke på Stortinget, en riktig god påske. Jeg vil minne om at første møte etter påske er onsdag 4. april, og at det kan være lurt å lade batteriene. Det blir en hektisk innspurt i denne sesjonens siste periode.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.