Stortinget - Møte torsdag den 22. mars 2018

Dato: 22.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.51.