Stortinget - Møte onsdag den 7. mars 2018

Dato: 07.03.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.19.