Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2018

Dato: 06.03.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 16.29.