Stortinget - Møte tirsdag den 27. februar 2018

Dato: 27.02.2018

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.12.