Stortinget - Møte onsdag den 14. februar 2018

Dato: 14.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.48.