Stortinget - Møte onsdag den 7. februar 2018

Dato: 07.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.02.