Stortinget - Møte torsdag den 1. februar 2018

Dato: 01.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.34.