Stortinget - Møte onsdag den 31. januar 2018

Dato: 31.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.10.