Stortinget - Møte onsdag den 17. januar 2018

Dato: 17.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.58.