Stortinget - Møte tirsdag den 16. januar 2018

Dato: 16.01.2018
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.51.