Stortinget - Møte onsdag den 10. januar 2018

Dato: 10.01.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:12:45]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.