Stortinget - Møte onsdag den 10. januar 2018

Dato: 10.01.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.13.