Stortinget - Møte tirsdag den 9. januar 2018

Dato: 09.01.2018
President: Eva Kristin Hansen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.42.