Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2016

Dato: 19.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.08.