Stortinget - Møte fredag den 16. desember 2016

Dato: 16.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.18.