Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2016

Dato: 15.12.2016
President: Hans Andreas Limi

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.10.