Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2016

Dato: 14.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.41.