Stortinget - Møte fredag den 9. desember 2016

Dato: 09.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.20.