Stortinget - Møte onsdag den 23. november 2016

Dato: 23.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.52.