Stortinget - Møte onsdag den 9. november 2016

Dato: 09.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.37.