Stortinget - Møte onsdag den 21. juni 2017

Dato: 21.06.2017
President: Sverre Myrli

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.57.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter underskrevet av de tilstedeværende representanter: Olemic Thommessen, Kenneth Svendsen, Svein Roald Hansen, Marit Nybakk, Line Henriette Hjemdal, Ingjerd Schou, Gunvor Eldegard, Oskar J. Grimstad, Bente Stein Mathisen, Torhild Aarbergsbotten, Arve Kambe, Elisabeth Røbekk Nørve, Nils Aage Jegstad, Anders B. Werp, Marianne Marthinsen, Anne Tingelstad Wøien, Truls Wickholm, Freddy de Ruiter, Ingunn Foss, Sylvi Graham, Ingebjørg Amanda Godskesen, Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Hadia Tajik, Svein Harberg, Helge Thorheim, Norunn Tveiten Benestad, Tor André Johnsen, Peter Christian Frølich, Knut Arild Hareide, Ove Trellevik, Øyvind Halleraker, Kårstein Eidem Løvaas, Kåre Simensen, Mazyar Keshvari, Stein Erik Lauvås, Jan Bøhler, Dag Terje Andersen, Jan Arild Ellingsen, Anders Anundsen, Ib Thomsen, Geir Inge Lien, Tone-Helen Toften, Janne Sjelmo Nordås, Hans Andreas Limi, Irene Johansen, Eirik Milde, Margunn Ebbesen, Lisbeth Berg-Hansen, Sonja Mandt, Thore Vestby, Gunnar Bakke, Laila Davidsen, Bente Thorsen, Jan-Henrik Fredriksen, Ruth Grung, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Sivert Bjørnstad, Karin Andersen, Morten Stordalen, Per Olaf Lundteigen, Rasmus Hansson, Anders Tyvand, Helga Pedersen, Torill Eidsheim, Tone Merete Sønsterud, Elin Rodum Agdestein, Stine Renate Håheim, Solveig Sundbø Abrahamsen, Torgeir Micaelsen, Marianne Aasen, Elisabeth Vik Aspaker, Michael Tetzschner, Snorre Serigstad Valen, Tone Damsleth, Lill Harriet Sandaune, Ulf Leirstein, Erlend Wiborg, André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ketil Kjenseth, Arild Grande, Tone Wilhelmsen Trøen, Kristin Ørmen Johnsen, Eirin Sund, Lene Vågslid, Hans Olav Syversen, Audun Otterstad, Kent Gudmundsen, Iselin Nybø, Kristin Vinje, Ingvild Kjerkol, Torstein Tvedt Solberg, Tore Hagebakken, Martin Kolberg, Sigurd Hille, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Hoksrud, Jorodd Asphjell, Christian Tynning Bjørnø, Øyvind Korsberg, Gunnar Gundersen, Helge Orten, Heikki Eidsvoll Holmås, Martin Henriksen, Lise Christoffersen, Svein Flåtten, Geir Jørgen Bekkevold, Henrik Asheim og Ola Elvestuen.