Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.47.