Stortinget - Møte fredag den 9. juni 2017

Dato: 09.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.04.