Stortinget - Møte onsdag den 7. juni 2017

Dato: 07.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.53.