Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.07.