Stortinget - Møte fredag den 2. juni 2017

Dato: 02.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet 14.24.