Stortinget - Møte torsdag den 1. juni 2017

Dato: 01.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.13.