Stortinget - Møte mandag den 29. mai 2017

Dato: 29.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet er hevet kl. 18.38.