Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2017

Dato: 24.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.56.