Stortinget - Møte torsdag den 4. mai 2017

Dato: 04.05.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.21.