Stortinget - Møte onsdag den 3. mai 2017

Dato: 03.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.09.