Stortinget - Møte onsdag den 5. april 2017

Dato: 05.04.2017
President: Ingjerd Schou

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.53.