Stortinget - Møte mandag den 3. april 2017

Dato: 03.04.2017
President: Marit Nybakk

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.32.