Stortinget - Møte torsdag den 30. mars 2017

Dato: 30.03.2017
President: Svein Roald Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.20.