Stortinget - Møte tirsdag den 14. mars 2017

Dato: 14.03.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet 12.58.