Stortinget - Møte onsdag den 8. mars 2017

Dato: 08.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet 14.50.