Stortinget - Møte tirsdag den 7. mars 2017

Dato: 07.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.05.