Stortinget - Møte onsdag den 15. februar 2017

Dato: 15.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.39