Stortinget - Møte onsdag den 8. februar 2017

Dato: 08.02.2017
President: Marit Nybakk

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.24.