Stortinget - Møte torsdag den 2. februar 2017

Dato: 02.02.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.14.