Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2017

Dato: 31.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.36.