Stortinget - Møte onsdag den 2. desember 2015 kl. 10

Dato: 02.12.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.55.