Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2015 kl. 10

Dato: 07.10.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.44.