Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.31.